به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 26 خرداد 1398

لزوم تسهیل شرایط دشوار اخذ تسهیلات صندوق توسعه ملی/ سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در بنادر در سال گذشته

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد سعیدنژاد لحظاتی پیش در مراسم عقد قراردادهای سرمایهگذاری با بخش خصوصی به ارزش 21 هزار میلیارد ریال اظهار داشت: بخش خصوصی در واقع شرکای تجاری ما هستند.

وی با اشاره به جایگاه بنادر ایران در منطقه افزود: به عنوان هدف اصلی باید در ارتباط با حملونقل و اقتصاد در منطقه حرف اول را بزنیم و این مورد قطعاً قابل دسترسی است.

سعیدنژاد افزود: موقعیت خاص ایران در خلیج فارس و موقعیت ویژه ترانزیت کشور ما را به شرایط مطلوب در منطقه میرساند.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی گفت: مهمترین چالش ما در سازمان این است که موقعیت ممتاز خود را در خلیج فارس و دریای عمان ارتقا دهیم؛ باید در این راستا سرمایهگذاری مورد نیاز را برای ارائه خدمات دریایی و بندری و پشتیبانی اخذ کنیم.

وی با تأکید بر اینکه حضور بخش خصوصی در توسعه بنادر الزامی است، اظهار داشت: در این راستا زیرساختها را فراهم کرده و قطعاً از حضور بخش خصوصی استقبال میکنیم.

وی با تأکید بر اینکه اتخاذ سیاستهای مهم و کلان اقتصادی در این عرصه مهم است، گفت: موضوع تضامین سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر در انواع دیگر مدلهای حملونقلی امسال در لایحه بودجه تقدیم مجلس شد.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در بخش دریافت تسهیلات بانکی بخش خصوصی نیازمند ارائه تضامین لازم است که دولت خود این تضمینها را ارائه میدهد.

سعیدنژاد افزود: استفاد از وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان ابزار تشویقی برای سرمایهگذاران خصوصی در سالهای آینده ارتقا مییابد.

وی گفت: در بخش دریایی استفاده از همه امکانات ضروری است؛ در بخش صندوق توسعه ملی از مشوقهای مهم دولت استفاده از تسهیلات این صندوق برای بخش خصوصی است اما تاکنون نتوانستهایم از این تسهیلات استفاده کنیم.

سعیدنژاد بیان کرد: استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به دلیل ضوابط و مقررات صندوق کار تازهای نیست اما سازمان بنادر با تمام توان خود از کسانی که پیشنهادات سرمایهگذاری و استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی دارند استقبال میکند.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی افزود: برای تبدیل بنادر به بنادر نسل سوم از پیشنهادات بخش خصوصی استقبال میشود.

وی افزود: تا سال گذشته 2 هزار و 700 میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر کشور داشتهایم و در 8 ماه اخیر هزار و 800 میلیارد تومان قرارداد سرمایهگذاری منعقد شده است.

وی ادامه داد: امشب با حضور بخش خصوصی قراردادهای حضور سرمایهگذاران در بنادر کشور به ارزش 2 هزار و 100 میلیارد تومان در بنادر شمالی و جنوبی کشور امضا شد.

انتهای پیام/

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : اخبار » تیتر اخبار » خبرگزاری فارس

تاریخ : 26-09-1393, 01:09

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر