به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 3 تیر 1403
ثبت شرکت

جستجو در سایت

پلمپ دفاتر 1396

انجمن ثبت شرکت ایران

ثبت شرکت در سراسر ایران :
موضوع مناسب برای ثبت شرکتها

سایر امور ثبتی :
بازدید اخیر

ثبت تعاونی-لزوم همكاري رشته و حرفه حسابداري در ايران


ثبت شرکت – ثبت تعاونی – کد اقتصادی – تغییرات – پلمپ دفاتر – تنظیم صورتجلسات

لزوم همكاري رشته و حرفه حسابداري در ايران
مباحثي كه در دوازدهمين همايش ملي حسابداري ارائه‌ شد به‌روشني نشان مي‌‌دهد كه جامعه‌ حسابداري كشور تا چه حد نيازمند بحث و گفت‌وگو در مورد موضوعات علمي و حرفه‌اي حسابداري است.
هم‌اكنون براساس آخرين آمار منتشرشده حدود 230 هزار دانشجوي حسابداري در مقاطع مختلف دانشگاهي از فوق‌ديپلم تا دكترا در كشور مشغول به تحصيل‌هستند، بنابراين حسابداري بيشترين شمار دانشجو را در كشور دارد. 
علت اقبال به رشته حسابداري در كشورمان چيست؟ ما در ايران، به عنوان يك اقتصاد درحال توسعه، با همه فرازونشيب‌هايي كه از سر مي‌گذرانيم، دائما شاهد شكل‌گيري بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي جديد در كشور هستيم، موسسات نوپا پديد مي‌آيند و موسسات ديرپا گسترش مي‌يابند. اين همه نيازمند مجموعه‌اي از نقل‌وانتقال‌ها و دادوستدهاي مالي است و حسابداران هستند كه وظيفه ثبت، طبقه‌بندي، تلخيص و گزارشگري مالي را برعهده دارند و حسابرسان نيز نگهبانان سلامت مالي كشورند. از همين رو، نياز به دانش‌آموختگان و كارآزمودگان حسابداري و حسابرسي همواره در كشور احساس مي‌شود. 
امسال با عنوان حماسه اقتصادي و حماسه فرهنگي زيبنده شده است. تحقق حماسه اقتصادي نيازمند شفافيت است و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي نيازمند فعاليت دوچندان ما اهالي حرفه‌ حسابداري و حسابرسي در كشور است. 
هم‌اكنون در تشكيلات حسابداري و حسابرسي كشور شاهد مجموعه‌اي از نهادها و تشكل‌هاي دولتي يا صنفي، غيرانتفاعي و مردم نهاد هستيم. از سويي سازمان حسابرسي به‌عنوان قديمي‌ترين تشكل دولتي را داريم كه مسووليت تدوين استانداردهاي حرفه‌اي را برعهده دارد. اين سازمان ضمن اينكه نسل بزرگي از حسابرسان حرفه‌اي كشور را تربيت كرده است وظيفه‌ بزرگي بر دوش دارد. در دنيايي كه پيوسته در حال تغيير است، در اقتصادي كه هر دم عمليات مالي در آن پيچيده‌تر مي‌شود و نيازمند ضوابط جديدي براي گزارشگري مالي است، در اقتصادي كه ضرورت دارد به‌منظور شفافيت بيشتر عمليات مالي در آن بر الزامات گزارشگري افزوده شود و الزامات جديدي از موسسات اقتصادي و نهادهاي مالي خواسته ‌شود، نيازمند توليد دائم استانداردها و ضابطه‌هاي جديد براي حسابداران و حسابرسان هستيم از اين رو سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تدوين‌كننده‌ استانداردها وظيفه‌ بسيار سنگيني بر دوش دارد.
از سوي ديگر، جامعه‌ حسابداران رسمي كشور حضور دارد كه متشكل از حسابرسان حرفه‌اي ايران است. بخش مهمي از اين حسابرسان در قالب موسسات كوچك و بزرگ حرفه‌اي مشغول به كارند و بخش ديگر نيز به عنوان شاغل انفرادي به امر خطير حسابرسي مشغول‌اند. هم‌اكنون، جامعه‌ حسابداران رسمي كشور، به عنوان نهاد غيرانتفاعي و خودانتظام حرفه‌ حسابرسي در ايران از سويي نيازمند نظارت و هدايت و از سوي ديگر نيازمند حمايت است.
نظارت، حمايت و هدايت سه محوري است كه برنامه‌هاي جامعه‌ حسابداران رسمي ايران بر مبناي آن قرار دارد. منظور از حمايت از حسابداران رسمي تنها حمايت‌هاي محدود صنفي يا ايجاد برخي امكانات رفاهي براي آنان نيست. منظور از حمايت، رساندن صداي حسابداران رسمي به آحاد جامعه و رساندن صداي حرفه حسابداري به مراجع تصميم‌گيري كشور است. 
ارتقاي جايگاه حرفه‌اي حسابداران رسمي يعني تلاش براي ارتقاي سلامت اداري و اين هم به نفع سلامت مالي كشور و هم به نفع جامعه‌ حرفه‌اي حسابداري است. بنابراين در كنار اقدامات صنفي ـ رفاهي ما بايد به‌طور پيوسته مجموعه‌اي از سياست‌ها را براي شناساندن خدمات اطمينان‌بخشي كه حسابداران رسمي انجام مي‌دهند در سطح عمومي جامعه انجام دهيم. بديهي است اين امر نيازمند تعامل مستمر با مراجع تصميم‌گيري يعني دولت، مجلس و قوه قضائيه است.
با توجه به توقعات استفاده‌كنندگان از خدمات جامعه حرفه‌اي، بخش عمومي و نهادهاي نظارتي، كاهش ريسك محيطي فعاليت حسابداران رسمي ضروري است و شرط لازم آن تاكيد بر استقلال حرفه‌اي حسابرسان است، بايد همواره بر آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران تاكيد كنيم، زيرا تنها رعايت اين آيين است كه دوام و بقاي حرفه را در درازمدت امكان‌پذير مي‌سازد. 
منظور از هدايت حرفه‌اي، ارتقاي سطح دانش حرفه‌اي حسابداران رسمي است.
 ارتقاي سطح دانش تنها از طريق تعامل و همكاري مستمر با مراكز دانشگاهي و آموزشي حرفه‌اي مي‌تواند امكان‌پذير شود. ما بايد فعاليت‌هاي آموزشي، اطلاع‌رساني و انتشاراتي «جامعه» را هرچه گسترده‌تر كنيم تا حسابداران رسمي به صورت دائمي از فرآيند مستمر آموزش بهره‌مند شوند و  از يك طرف بتوانند توقعات جامعه از خودشان را برآورده كنند و از طرف ديگر پاسخگوي افزايش انتظارات از آنان باشند. اين حوزه مهم‌ترين حوزه تعامل جامعه حسابداران رسمي كشور و دانشگاه‌ها است. ما اكنون، بيش از هر زمان ديگر بر امر آموزش و اطلاع‌رساني تاكيد داريم. براي موفقيت در اين امر، نياز داريم تعامل‌مان با جوامع حرفه‌اي بين‌المللي را گسترش دهيم. اكنون در عصر جهاني‌شدن صحبت از همگرايي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در سطح جهان است. آگاهي از الزامات اين همگرايي نيازمند ارتباط با جوامع حرفه‌اي بين‌المللي است و در اين زمينه نيز دانشگاهيان بيشترين كمك و همراهي را مي‌توانند با جامعه حسابداران رسمي كشور داشته باشند. مشاهده تشكيلات حرفه‌ حسابداري و در حقيقت تشكيلات نگهبان سلامت مالي كشور نشان‌دهنده‌ يك چهارضلعي است. درباره دو ضلع آن يعني سازمان حسابرسي به عنوان نهاد تدوين‌كننده‌ استانداردهاي حسابداري و جامعه‌ حسابداران رسمي ايران يعني نهاد ناظر بر كيفيت كار حسابرسي در كشور توضيح داده شد. دو ضلع ديگر و تكميل‌كننده‌ اين دو نهاد از سويي تشكل‌هاي غيرانتفاعي و تاثيرگذاري مانند انجمن حسابداران خبره ايران، انجمن حسابداري ايران، انجمن مديران مالي كشور و از همه تازه‌تر انجمن نوبنياد حسابرسان داخلي ايران است. اين انجمن‌ها وظيفه‌ سنگيني در پيش دارند. ترويج سلامت مالي، اطلاع‌رساني، آموزش و پرورش حرفه‌اي و تاثيرگذاري بر فضاي اقتصادي كشور برعهده‌ اين تشكل‌‌ها است. اما بايد به دانشگاه به عنوان مهم‌ترين و تاثيرگذارترين نهاد نيز اشاره كنم: دانشگاه بستر زايش و رشد دانش حسابداري و حسابرسي در ايران است. ما، به عنوان حسابرسان حرفه‌اي بايد به آموزه‌هاي دانشگاهي مان وفادار باشيم و از استادان‌مان در دانشگاه‌ها انتظار داريم دانشجوياني تعليم و پرورش دهند كه قادر باشند وظيفه‌ خطير نگهباني از سلامت مالي كشور را در آينده برعهده داشته باشند. ما به عنوان جامعه‌ حسابداران رسمي كشور آماده همكاري با استادان و همكارانمان در دانشگاه‌ها براي ارتقاي حرفه‌ حسابرسي و براي ارتقاي شفافيت مالي در كشورمان هستيم. 

 


جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل info@arshiyagroup.ir و یا به سایت ثبت ارشیا مراجعه فرمایید و یا به شماره 09389683503در 24 ساعت شبانه روز پیامک پیامک ارسال فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 5-09-1393, 13:19

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

مشاوره ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

موضوعات پرکاربرد ثبتی :
ثبت شرکت در سراسر ایران

ثبت شرکت در تهران
مطالب ویژه
تماس
واتس آپ
موبایل
کرکره برقی پارکینگدرب ضد سرقتصندلی پلاستیکی , کاشت مو , مزوتراپی