به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 31 تیر 1397

حسابداری شعب

مساله . 

 

موسسه آهو در مشهد شعبه ای غیر مستقل در سبزوار افتتاح می نماید که ارسال کالا به شعبه به قیمت تمام شده صورت می پذیرد. فعالیتهای یکدوره شعبه به قرار زیر است:

 

کالای ارسالی از مشهد      930000ریال

کالای برگشتی به مشهد     30000ریال

فروشهای نسیه                985000ریال

فروشهای نقدی 250000 ریال بوده که بابت این فروشها 120000 ریال نیز بعنوان هزینه پرداخت شده است

مطالبات سوخت شده         15000 ریال

برگشتی از فروشهای نقدی   20000ریال

موجودی کالای پایان دوره      310000ریال

 

مطلوبست :

ثبت عملیات فوق و بستن حسابهای لازم در دفتر روزنامه عمومی موسسه آهو.

 

1) موجودی کالای شعبه                  930000

                                                کالای ارسالی به شعبه       930000

 

 

2) کالای ارسالی به شعبه               30000

                                                موجودی کالای شعبه          30000

 

 

3) کنترل بدهکاران                          985000

                                                موجودی کالای شعبه          985000

 

 

4) بانک                                       130000

     هزینه ها                                120000

                                                موجودی کالای شعبه          250000

 

 

5) هزینه های شعبه (مطالبات سوخت شده)    15000

                                                کنترل بدهکاران                  15000

 

 

6) موجودی کالای شعبه                  20000

                                                بانک                               20000

 

 

7) موجودی کالای پایان دوره              310000

                                                موجودی کالای شعبه          310000

 

 

_ روش قیمت تمام شده + چند درصد سود

 

این روش زمانی استفاده می شود که امکان پیش بینی قیمت فروش وجود ندارد. بهمین دلیل سود ناویژه بصورت تقریبی محاسبه شده و در حسابی به نام تعدیل کالای شعبه (ذخیره سود تحصیل نشده ) منظور می گردد.

 

شایان ذکر است که مانده حساب تعدیل کالای شعبه نشان دهنده سود یا زیان ناویژه شعبه می باشد و در پایان دوره مالی به حساب سود و زیان شعبه منتقل می گردد.

 

برای بستن حسابها در این روش ابتدا موجودی کالای شعبه را مانده گیری می کنیم، که مانده این حساب نشاندهنده سود یا زیان ظاهری شعبه می باشد. مانده بدهکار حساب موجودی کالای شعبه معرف زیان ظاهری و مانده بستانکار آن معرف سود ظاهری می باشد.

 

مراحل بستن حسابها در روش قیمت تمام شده + چند درصد سود

 

موجودی کالای شعبه           بسته می شود با حساب                       تعدیل کالای شعبه

تعدیل کالای شعبه               بسته می شود با حساب            خلاصه سود و زیان شعبه

خلاصه سود و زیان شعبه      بسته می شود با حساب           خلاصه سود و زیان

 

در این روش ما با قیمت سیاهه یا فروش روبرو هستیم. پس برای متمایز کردن قیمت تمام شده از سود اضافه شده به آن از روش زیر استفاده می کنیم:

 

                                                سود ناویژه           20000 = 20%  × 100000

                                                سیاهه (فاکتور)    120000 = 20000 + 100000

 

حال اگر بخواهیم از قیمت سیاهه به قیمت تمام شده برسیم باید بصورت صورت زیر عمل کنیم:

                                               

100000  =  ] 120   ÷ 100  [ × 120000

پس بار دیگر یادآوری می کنم که در این روش مانده موجودی کالای شعبه معرف سود یا زیان ظاهری شعبه است که به حساب تعدیل بسته میشود.

 

به دلیل سود ناویژه در این روش ثبتی که هنگام کالای ارسالی زده می شود نیز با روش قیمت تمام شده تفاوت دارد تا سود مورد نظر شناسایی شود.

 

                        موجودی کالای شعبه     به قیمت سیاهه یا فروش

                                                            کالای ارسالی به شعبه                   به قیمت تمام شده

                                                            تعدیل کالای شعبه                                     سود ناویژه

 

 

مساله :

 

شرکت اطلس شعبه ای در آبادان دارد که کلیه اجناس را بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه 25 % جهت شعبه که فاقد دفاتر مالی است ارسال می دارد.

موجودی کالای اول دوره شعبه به قیمت سیاهه              840000  ریال

موجودی کالای آخر دوره شعبه  به قیمت تمام شده         240000 ریال

مطلوبست: ثبت عملیات فوق

 

 

1)   موجودی کالای شعبه                840000

                           کالای ارسالی به شعبه                   672000

                           تعدیل کالای شعبه                                     168000

 

شیوه محاسبه :

 

                                                672000 = ] 125  ÷   100[  ×  840000 

                                   

                                                168000  = ]  125  ÷  25 [  ×  840000

 

2)  موجودی کالای آخر دوره              240000

     تعدیل کالای شعبه                    60000

                                                موجودی کالای شعبه                                  300000

 

شیوه محاسبه :

 

60000  = 25%  ×  2400000

300000  =  60000  + 240000

 

_روش قیمت فروش

 

این روش زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که مرکز بتواند نرخ فروش را تعیین کرده و آنرا تقریبا ثابت نگهدارد پس زمانی که کالا در بازار انحصاری باشد کاربرد دارد.

 

در این روش مانده حساب کالای ارسالی به شعبه  نشان دهنده فروش خالص شعبه می باشد.

در این روش سود و زیان تفکیکی نداریم بلکه سود و زیان کل داریم.

و تنها یک حساب سود و زیان وجود دارد که همان حساب سود و زیان مرکز می باشد.

 

برای ثبت موجودی کالای اول و پایان دوره در این روش بصورت زیر عمل می کنیم:

 

1.       به قیمت تمام شده ثبت شود  که با سود و زیان کل اصلاح می شود.

2.        به قیمت فروش ثبت می شود   که مانند ارسال و برگشت کالا ثبت می خورد.

 

موجودی اول دو.ره به قیمت فروش :

 

موجودی کالای شعبه

                                    کالای ارسالی به شعبه

 

در پایان دوره :

 

کالای ارسالی به شعبه

                                    موجودی کالای شعبه

 

بستن حسابها در روش قیمت فروش:

 

ابتدا موجودی کالای شعبه را مانده گیری کرده، که مانده آن نشان دهنده سود و زیان ظاهری شعبه بوده و با حساب کالای ارسالی به شعبه  بسته میشود.

 

موجودی کالای شعبه                  بسته می شود با حساب                کالای ارسالی به شعبه

کالای ارسالی به شعبه                 بسته می شود با حساب                    خلاصه سود و زیان مرکز

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 28-07-1393, 15:50

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی