به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : چهارشنبه ، 2 خرداد 1397

ثبت شرکت -نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشركه در مؤسسه

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشركه در مؤسسه

بسمه تعالي
نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم‌الشركه در مؤسسه
نام مؤسسه:....................................................................
شماره ثبت مؤسسه : .....................................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه :.............................................
شناسه ملی : ...................................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای..................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
2-خانم/آقای..................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
3-خانم/آقای.................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
دستور جلسه : نقل و انتقال سهم‌الشركه
1- خانم/آقای............................... به شماره ملی ............................ كه داراي .................................. ريال سهم‌الشركه مي‌باشد مجمع موافقت نمود كه بموجب سند صلح به شماره ........................ مورخ .................... صادره از دفتر اسناد رسمی ............................ مبلغ سهم‌الشركه مذكور به خانم/آقای ....................................... به شماره ملی ........................ فرزند ............................. متولد .............. شماره شناسنامه ........................... به آدرس تهران ...................................... خيابان ..................... كوچه .................... پلاك ................... كدپستي ...................................... واگذار و از مؤسسه خارج و ديگر داراي هيچگونه حق و سمتي در مؤسسه نمي‌باشد.
( و يا)
مجمع موافقت نمود
خانم/آقای......................... به شماره ملی ........................ مبلغ ...................... ريال از سهم‌الشركه خود را به خانم/آقای................................ به شماره ملی ............................... فرزند ........................ متولد ....................... شماره شناسنامه ..................... به آدرس تهران ............
خيابان ..................... كوچه .................... پلاك ................... كدپستي ...................................... واگذار و سهم‌الشركه خود از ................................ ريال به .................. ريال كاهش داد.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از انتقال بشرح ذیل میباشد :
1 - خانم/آقای ............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه

2- خانم/آقای.............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه

3- خانم/آقای............................................داراي مبلغ................................ريال سهم الشركه

به خانم/آقای ......................................... (احدي از شركاء يا مديران يا وكيل رسمي مؤسسه) وكالت داده مي‌شود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق‌الثبت و امضاء ذيل دفاتر ثبت اقدام نمايد.

امضاء شركاء و خريدار و فروشنده سهم‌الشركه:

 

 

تذكرات:
1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .
2- در صورتي كه مجمع با اكثريت شركاء تشكيل شده باشد رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه و ارائه اسناد مثبته به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبت شركتها الزامي است.
3 – لازم است خريدار و فروشنده به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه و نسبت به تنظيم سند انتقال سهم‌الشركه اقدام واصل يا تصوير برابر اصل سند به ضميمه صورتجلسه تحويل اداره ثبت شركتها شود.

 

این مطالب توسط سایت ثبت شرکت ارشیا ارائه می گردد.

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 16-09-1393, 12:15

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی