به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : پنج شنبه ، 6 اردیبهشت 1397

استاندارد‌ حسابرسي‌ 30 : برنامه‌ريزي‌

خطـر و اهميـت‌

 . براورد مورد انتظار از خطر ذاتي‌ و خطر كنترل‌ و شناسايي‌ زمينه‌هايي‌ از حسابرسي‌ كه‌ به‌ توجه‌ ويژه‌ نياز دارد.

 . تعيين‌ ميزان‌ اهميت‌ از لحاظ‌ مقاصد حسابرسي‌.

 . احتمال‌ وجود اشتباهات‌ و يا تحريفهاي‌ با اهميت‌، مثلا: با استفاده‌ از تجارب‌ حاصل‌ از رسيدگي‌ در دوره‌هاي‌ گذشته‌.

 . شناسايي‌ زمينه‌هاي‌ پيچيده‌ حسابداري‌؛ شامل‌ موارد متاثر از براوردهاي‌ حسابداري‌.

 

نوع‌ و ماهيت‌، زمان‌بندي‌ اجرا وحدود روشهاي‌ حسابرسي‌ 

 . احتمال‌ جابجايي‌ ترتيب‌ و اولويتهاي‌ رسيدگي‌ در مورد زمينه‌هاي‌ خاص‌.

 . اثر تكنولوژي‌ اطلاعات‌ و اطلاع‌رساني‌ بر كار حسابرسي‌.

 . كارهاي‌ انجام‌شده‌ توسط‌ حسابرسان‌ داخلي‌ و آثار مورد انتظار از كار آنان‌ بر روشهاي‌ حسابرسي‌.

 

هماهنگي‌، هدايت‌، سرپرستي‌ و بررسي‌ 

 . استفاده‌ از ساير حسابرسان‌ در حسابرسي‌ واحدهاي‌ فرعي‌، شعب‌ و ساير اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌.

 . استفاده‌ از خدمات‌ كارشناسان‌ در انجام‌ حسابرسي‌.

 . تعدد و پراكندگي‌ اجزاي‌ واحد مورد رسيدگي‌.

 . نيروي‌ انساني‌ مورد نياز.

 

سـايـر مـوارد

 . ترديد درباره‌ فرض‌ تداوم‌ فعاليت‌.

 . شرايط‌ نيازمند توجه‌ خاص‌، مانند وجود اشخاص‌ وابسته‌.

 . مفاد قرارداد و هرگونه‌ الزام‌ قانوني‌.

 . نوع‌ و زمان‌ تسليم‌ گزارش‌ حسابرس‌ يا ساير گزارشهايي‌ كه‌ طبق‌ قرارداد بايد به‌ صاحبكار ارائه‌ شود.

 

برنامه‌ حسابرسـي‌ 

10 . حسابرس‌ بايد براي‌ هر كار حسابرسي‌، يك‌ برنامه‌ حسابرسي‌ تدوين‌ و مستند كند كه‌ در آن‌  ، نوع‌ و ماهيت‌  ، زمان‌بندي‌ اجرا وحدود روشهاي‌ حسابرسي‌ لازم‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌، پيش‌بيني‌ شده‌ باشد . برنامه‌ حسابرسي‌ به‌ عنوان‌ دستورالعملي‌ براي‌ اعضاي‌ گروه‌ حسابرسي‌ و ابزاري‌ براي‌ كنترل‌ و ثبت‌ اجراي‌ صحيح‌ كار، مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد. برنامه‌ حسابرسي‌ مي‌تواند شامل‌ هدفهاي‌ حسابرسي‌ براي‌ هريك‌ از زمينه‌هاي‌ رسيدگي‌ و جداول‌ زمان‌بندي‌ اجراي‌ كار (يعني‌ پيش‌بيني‌ ساعات‌ كار لازم‌ براي‌ انجام‌ هر قسمت‌ از عمليات‌ حسابرسي‌ يا اجراي‌ هريك‌ از روشهاي‌ رسيدگي‌ و زمان‌ مناسب‌ اجراي‌ آن‌) باشد.

11 . در تدوين‌ برنامه‌ حسابرسي‌، حسابرس‌ هريك‌ از براوردهاي‌ خود را درباره‌ خطر ذاتي‌ و خطر كنترل‌ و ميزان‌ اطميناني‌ كه‌ آزمونهاي‌ محتوا بايد فراهم‌ آورند، مورد توجه‌ قرار مي‌دهد. حسابرس‌ همچنين‌ بايد زمان‌بندي‌ اجراي‌ آزمون‌ كنترلها و آزمونهاي‌ محتوا، هماهنگي‌ در استفاده‌ از هرگونه‌ همكاري‌ كاركنان‌ واحد مورد رسيدگي‌، تركيب‌ كاركنان‌ موجود حسابرسي‌ و استفاده‌ از خدمات‌ ساير حسابرسان‌ يا كارشناسان‌ را درنظر بگيرد . ساير مطالب‌ ياد شده‌ در بند 9 نيز ممكن‌ است‌ در جريان‌ تدوين‌ برنامه‌ حسابرسي‌ به‌ توجه‌ بيشتري‌ نياز داشته‌ باشد.

 

تغييرات‌ در طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ و برنامه‌ حسابرسي‌ 

12 . طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ و برنامه‌ حسابرسي‌ بايد با پيشرفت‌ كار حسابرسي‌ و حسب‌ نياز، تجديدنظر شود. برنامه‌ريزي‌ حسابرسي‌ به‌ دليل‌ تغيير شرايط‌ يا نتايج‌ دور از انتظار حاصل‌ از اجراي‌ روشهاي‌ حسابرسي‌، فرايندي‌ است‌ كه‌ در طول‌ حسابرسي‌ ادامه‌ مي‌يابد. بديهي‌ است‌ دلايل‌ هرگونه‌ تغيير عمده‌ مستند مي‌شود.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 22-07-1393, 14:51

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی