به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 31 تیر 1397

ثبت شرکت -نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه مؤسسه

ثبت محدود- ثبت تعاونی- تغییرات - ثبت شرکت

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه مؤسسه

 


نام مؤسسه :..............................................................
شماره ثبت مؤسسه:....................................................
سرمايه ثبت شده مؤسسه:............................................
شناسه ملی : ...........................................................
مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه..........................ثبت شده به شماره ...........................مورخ ................
باحضور اکثریت / کلیه شركاء درمحل قانوني مؤسسه تشكيل شد.
1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای.................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
دستور جلسه :افزايش سرمايه مؤسسه
افزايش سرمايه مؤسسه مورد بحث وبررسي قرار گرفت :
1- خانم/آقای........................... به شماره ملی ............................... باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.
2- خانم/آقای......................... به شماره ملی ...............................باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.
3- خانم/آقای......................... به شماره ملی .............................باپرداخت ...............ريال به صندوق مؤسسه سهم الشركه خود را از ..........................ريال به......................ريال افزايش داد.
درنتيجه سرمايه موسسه از ..........................ريال به...................................ريال افزايش يافت وماده...........اساسنامه بشرح مذكور اصلاح مي گردد.
اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد :
1-خانم/آقای................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

2-خانم/آقای....................................داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه

3-خانم/آقای.................................... داراي مبلغ...............................................ريال سهم الشركه
مدير عامل يا هيئت مديره مؤسسه اقراربه دريافت وجوه افزايش سرمايه نمود.
به خانم / آقای ........................(احدي ازشركاءيا مديران ياوكيل رسمي مؤسسه )وكالت داده ميشود كه ضمن مراجعه به اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت صورتجلسه وپرداخت حق الثبت وامضاءذيل دفاترثبت اقدام نمايد.
امضاء شركا:
تذاكرات:
1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی در سه نسخه و ظرف مدت سه روز از طریق پست به اداره ثبت شرکتها ارسال و سپس بارکدپستی را در سامانه درج نمائید .
2-درصورتي كه مجمع اكثريت تشكيل شده رعايت تشريفات دعوت وفق اساسنامه وارايه مدارك مثبه به ضميمه صورتجلسه به اداره ثبته شركتها ارسال گردد.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ثبت شرکت ارشیا تماس حاصل فرمایید

تماس با ثبت شرکت ارشیا

موضوع : مقالات

تاریخ : 15-09-1393, 16:25

 

تمامی نظرات در کمتر از 12 ساعت پاسخ داده می شود

ارسال نظر


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|کفسابی