به پرتال ثبت شرکت ارشیا خوش آمدید امروز : یکشنبه ، 3 شهریور 1398

ارزش جاری

ثبت ارشیا : در یک نظام حسابداری مبتنی بر ارزش جاری دارایی ها و بدهی ها به طور منظم تجدید اندازه گیری می شود تا تغییرات در ارزش آنها ثبت شود ارزش جاری در بر گیرنده 3 نگرش متفاوت است که عبارت است از :
1- ورودی ( بهای جایگزینی )
2- خروجی ( خالص ارزش فروش )
3- ارزش اقتصادی ( ارزش فعلی جریان نقدی مورد انتظار)

در نظام مبتنی بر ارزش جاری ، کل درآمدها را می توان به درآمدهای عملیاتی و نگهداری تفکیک کرد.
درآمدهای عملیاتی به درآمدهایی گفته می شود که ناشی از فعالیت های اصلی بازرگانی یا تولیدی واحد تجاری باشد

عبیب اصلی ارزش جاری ذهنی بودن بیشتر و اتکاپذیری کمتر آن در مقایسه با بهای تمام شده تاریخی است اینموضوع به ویژه در مورد دارایی هایی که در بازار فعال به طور منظم مورد معامله قرار نمی گیرند و نیز هنگامی که دارایی ها به ارزش اقتصادی ارائه می شود صدق می کند.
یکی از مشکلات موجود در ارتباط با کاربرد ارزش جاری نا آشنایی تهیه کنندگان و استفاده کنندگان صورتهای مالی با این ارزشهاست که ممکن است حداقل در حال حاضر موجب افزایش هزینه و استفاده از اطلاعات حسابداری شود .


روزنامه رسمی

رهگیری پرونده ثبت شرکت
دفاتر پستی منتخب

ثبت شرکت برای اتباع خارجی

ثبت شرکت سهامی خاص :
اطلاعیه ها و اخبار
نظرسنجی
به نظر شما مناسب ترین شرکت برای شروع فعالیت اقتصادی کدام شرکت می باشد ؟
شرکت محدود
شرکت خاص
موسسه
شرکت تعاونی
ثبت شرکت در سراسر ایران
پشتیبانی ثبت ارشیا
||کرکره برقی|ایزوگام|